Nyertes pályázataink

A COVENTRY HOUSE KFT. az elnyert pályázati támogatásoknak köszönhetően jelentősen fejlesztette operatív működését, innovációs és adaptációs képességét, ezzel is elősegítve a vállalkozás hosszú távú céljait. Az alábbi oldalon megtekintheti vállalkozásunk nyertes pályázatait a támogatási döntés dátuma szerinti sorrendben a legújabbtól kezdve.

 

GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram

Kedvezményezett, adós neve:Széchenyi 2020 logó
COVENTRY HOUSE KFT.

Forgóeszköz finanszírozás tartalmának rövid bemutatása:
A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretében cégünk 97,4 millió forint kamatmentes kölcsönt vett igénybe. A kamatmentesség számunkra 35,15 millió forint de minimis támogatást jelentett.

Hitelprogram azonosító jele:
GINOP-8.3.5-18/B

Támogatás odaítélésének dátuma:
2023.05.26.

 

 

A Coventry House Kft. ingatlan- és eszközfejlesztési projektje

Kedvezményezett neve:
COVENTRY HOUSE KFT.

Projekt címe:
A Coventry House Kft. ingatlan- és eszközfejlesztési projektje

Projekt azonosító száma:
GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00070

Szerződött támogatás összege:
115 351 031 Ft

Támogatás mértéke:
70%

Projekt befejezésének dátuma:
2023.09.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Széchenyi Terv Plusz program keretében valósítjuk meg ingatlan- és eszközfejlesztési projektünket. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt során 115,35 millió forint feltételesen visszatérítendő támogatásban részesül a vállalkozásunk.

A GINOP Plusz-1.2.1-21 "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" keretében megvalósuló projekt során megújul irodánk. A fejlesztés révén munkavállalóink munkakörülményein, illetve az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás színvonalán is jelentősen javítani tudunk. A megújult irodába a technológiai fejlesztéshez hozzájáruló laptopok, telefonok és egy televízió beszerzését tervezzük, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk biztosítani a megfelelő technológiai ügyviteli hátteret, az ügyfélszolgálatot, a partnerekkel való kapcsolattartást.

A 115,35 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt során főtevékenységünkhöz, a máshova nem sorolható egyéb oktatáshoz kapcsolódóan munkagépek beszerzését is tervezzük, melyek segítségével lehetőségünk lesz a napjainkban fokozottan keresett gépkezelői képzések (emelőkép-, földmunkagép-, targonca kezelési és vezetési) megtartására. A projekt keretében beszerzett földmunkagépek és targonca elhelyezéséhez kecskeméti telephelyünkön 4 db 29,7 nm alapterületű konténer raktár kerül elhelyezésre. A beszerzések révén a vállalkozásunk hosszú távon biztosítani tudja a képkezelői képzések megtartásához szükséges tárgyi eszközforrást, ezzel a felnőttképzési szolgáltatók között versenyképesek tudunk maradni. Ezeken kívül a projekt során egy 1200 órás Stratégiai és üzleti tervezési tanácsadást is igénybe veszünk, melynek célja a cég stratégiai szemléletének fejlesztése, valamint a fejlesztésben kijelölt üzletágak formális stratégiaalkotási és üzleti tervezési feladatainak elvégzése.

 

 

A Coventry House Kft. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések

Kedvezményezett neve:Széchenyi 2020 logó
COVENTRY HOUSE KFT.

Projekt címe:
A Coventry House Kft. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések

Projekt azonosító száma:
GINOP-1.2.8-20-2020-00382

Szerződött támogatás összege:
18 285 292 Ft

Támogatás mértéke:
70%

Projekt befejezésének dátuma:
2022.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

A cég vezetése elkötelezett a folyamatos eszközfejlesztés és korszerűsítés mellett. Ennek köszönhetően a projekt fő célja, hogy a tervezett eszközbeszerzések és üzleti fejlesztések révén a cég kapacitása növekedjen, és a korszerűbb gépeknek köszönhetően a különböző tevékenységekhez kapcsolódó működési folyamatok modernizálódjanak.

A 2018-ban felvett ipari (szárazjeges) tisztítás tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódóan, projektünk keretén belül mindkét szárazjeges tisztítógépünkhöz modern, takarékosan üzemeltethető mobil csavarkompresszort szerzünk be. Ez a projekt új piacokat nyit meg számunkra.

A projekt során egy vállalati megújulást és technológiaváltást segítő képzést valósítunk meg. A képzés a munkavállalók érdekeit figyelembe véve került kiválasztásra. A projekt során nyelvi képzés megvalósítását tervezzük, lehetővé téve ezzel a humánerőforrásunk fejlesztését, és ezzel versenyképességünk megőrzését.

A projekt során tervezett tevékenységek növelik a termelékenységet, biztosítják a technológiai megújulást, ezáltal hozzájárulnak az árbevétel növekedéséhez, mely révén cégünk képes lesz megtartani jelenlegi munkavállalói létszámát.

 


Munkahelyi képzések a Coventry House Kft.-nél

Kedvezményezett neve:Széchenyi 2020 logó
COVENTRY HOUSE Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Munkahelyi képzések a Coventry House Kft.-nél

Projekt azonosító száma:
GINOP-6.1.6-17-2018-00181

Szerződött támogatás összege:
5 537 972 Ft

Támogatás mértéke:
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2020.01.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A Coventry House Nyelviskola Kecskemét első nyelviskolája, 1989-ben családi vállalkozásként alapult. A tanfolyamokon kívül nyelvvizsgákat, és arra felkészítő kurzusokat szervezünk. Szolgáltatásaink közé tartozik a fordítás, tolmácsolás, valamint nyelvkönyvek árusításával is foglalkozunk. Irodánkban dolgozó munkavállalóink látják el a tevékenységeinkkel kapcsolatos szervezési, ügyviteli és ügyfélszolgálati feladatokat. Vállalkozásunknál 11 fő dolgozik. Székhelyünk 1999 óta változatlan. Értékesítésünk nettó árbevétele 2013-ban 4-szeresére, 2014-ben 2-szeresére nőtt a 2012. évhez képest. 2015. és 2016. évben pedig csökkent, de a 2012. évhez képest 1,5-szeres növekedést mutat. A rendelkezésre álló humánerőforrás: 9 fő irodai munkatárs, 1 fő szakmai vezető és 1 fő takarító. Az irodai dolgozók és a szakmai vezető képzettségi szintje felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettség, a Közös Európai Digitális Kompetencia Keretrendszer 5 területén középszíntű, azaz önálló felhasználói szintű kompetenciával rendelkeznek. A takarítói munkakörben dolgozó munkatárs középfokú végzettséggel és alapszintű digitális kompetenciákkal (IKER1-2) rendelkezik. Humán-erőforrás szükséglet, képzési igények: Munkaerőigényünk 11 fő, mellyel a stratégiában meghatározott céljaink hatékonyan elérhetők. A létszám jelenleg is rendelkezésre áll. A megvalósítás során a dolgozók 100 %-a bevonásra kerül. Munkavállalóink képzési igényét személyes beszélgetések során mértük fel. A képzések között "Felhőalapú megoldások" képzést is tervezünk, mely az Ipar 4.0 megoldások alkalmazásához szorosan kapcsolódik. Az Irinyi Tervhez vagy az építőipari tevékenység technológiai fejlesztéséhez kapcsolódás: nem releváns. Vállalkozásunk csatlakozott a Modern Vállalkozások Programjához, így Digitálisan Felkészült Vállalkozás címet is szerzett. Felhő alapú ügyviteli rendszert és irodai alkalmazásokat használunk 2016 óta, de munkavállalóink kapcsolódó tudását még fejleszteni szüksége azért, hogy valóban hatékonyan tudják használni ezeket az eszközöket. A ?Felhőalapú alkalmazások? képzés révén a munkavállalók megszerzik a szükséges IKT-használathoz, vállalati digitalizációhoz kapcsolódó tudást. Az IKER 1. és IKER 2. szintű képzési programok alkalmazásának bemutatása: nem releváns. Projektünk fő célja, hogy versenyképes, a gazdasági igényeknek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A projekt közvetlen célja, hogy a képzésbe bevont 11 fő olyan tudásra tegyen szert, melyet mindennapi munkájuk során használni tudnak, melyből cégünk és ők maguk is profitálhatnak. A képzési lista kialakítása az előzetes igényfelmérés alapján történt, figyelembe véve munkakörüket, munkaidejüket. Csoportos oktatást szeretnénk megvalósítani, hiszen fontos számunkra a csoportként való gondolkodás és munkavégzés. A képzéseket munkaidőben tervezzük kivitelezni, így szerves részei lennének mindennapi munkánknak, és segítenének hatékonnyá tenni munkavégzésünket. A tervezett képzések: A projekt során 2 db 20 órás és 1 db 30 órás az Fktv. 2. § 5. pont szerinti egyéb képzés valósul meg 11 fő munkavállalónk részére: Felhőalapú megoldások, Felnőttképzési folyamatok fejlesztése, Csapatmunka hatékonyság növelés. A képzéseket a projekt időtartama alatt, azaz 2018.09.01-2019.08.31 között valósítjuk meg. Előzetes tudásmérés, elégedettségmérés: A nyelvi képzésekhez a képző által biztosított szintfelmérő tesztek segítségével mértük fel a résztvevők tudásszintjét. A csoportok kialakításakor ezek eredményit vettük figyelembe. A többi képzés esetében nincs szükség előzetes tudásmérésre, a képzések programkövetelményeiben csak az iskolai végzettség szerepel kritériumként a jelentkezéshez. A kötelező elégedettségméréseket a képző intézmény végzi el, és az elégedettségmérés eredményeiről cégünket tájékoztatja. Az emberi és szervezeti erőforrások a vállalkozás részéről biztosítottak, a szakértői humán erőforrás a képzéseket lebonyolító szállító részéről biztosított. A pénzügyi erőforrások tekintetében a támogatás elnyerésével, valamint cégünk likvid erőforrásainak köszönhetően a megvalósítás kockázatmentes és biztosított. A szükséges tárgyi feltételek cégünk székhelyén, telephelyén adottak és biztosítottak, ezért az lesz a képzések helyszíne. A képzések befejezését követően a munkavégzés hatékonyságát mérjük, különös tekintettel a digitális kompetenciák, csoportmunka és együttműködés tekintetében a minőségirányítási rendszerünkben kidolgozott mutatók alapján. Folyamatközi ellenőrzést is végzünk, hogy felmérjük a képzések hatékonyságát, személyes elbeszélgetések formájában. Projektmenedzsment, szakmai megvalósító: a gördülékeny megvalósítás érdekében projektmenedzsert jelölünk ki a cégen belül, aki felsőfokú végzettséggel és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szervezéséhez, lebonyolítás segítéséhez szakmai megvalósítót biztosítunk, aki a munkavállalók igényeit szem előtt tartva szervezi meg a képzéseket.

 

GYAKORNOKI PROGRAM A COVENTRY HOUSE NYELVISKOLÁNÁL

Kedvezményezett neve:Széchenyi 2020 logó
COVENTRY HOUSE Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma:
GINOP-5.2.4-16-2016-01376

Projekt címe:
Gyakornoki program a Coventry House Nyelviskolánál

Szerződött támogatás összege:
6 173 080 Ft

Támogatás mértéke:
100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2019.05.09.

A projekt tartalmának bemutatása:
A Coventry House Nyelviskola Kecskemét első nyelviskolája. A nyelviskola fő tevékenységi köre a nyelvoktatás. Kecskeméten és környékén szervezünk és tartunk lakossági, illetve céges nyelvtanfolyamokat. Cégünk folyamatosan lehetőséget biztosít a pályakezdők számára, hogy gyakorlati tapasztalataikat növeljék és szakmailag fejlődjenek. Jelen pályázati forrással vállalkozásunk célja, hogy 2 fő gyakornok részére biztosítsa szakmai gyakorlatának, munkatapasztalatának megszerzését. A projekt során a gyakornokok betekinthetnek a nyelviskola működésébe, munkafolyamataiba, elsajátíthatják az irodai munkák gyakorlati tudnivalóit, új, eddig számukra ismeretlen szakmai kihívásokkal és tapasztalatokkal gazdagodhatnak. Az egyik gyakornok mentorálását, betanítását a cégvezető, Berényi Milán látja el, aki több éves cégvezetői szakmai tapasztalatának és gazdasági felsőfokú végzettségének köszönhetően megfelelően tudja segíteni a gyakornok szakmai fejlődését. A másik gyakornok szakmai segítését, haladásának nyomon követését, értékelését nyelviskolánk ügyfélkapcsolati vezetője látja el. A vállalkozásnál eltöltött több éves munkatapasztalatának köszönhetően a gyakornok szakmai fejlődése biztosított. A gyakornoki kapcsolattartók szakmai tapasztalatát alátámasztó önéletrajzokat a pályázat mellékleteként csatoljuk. A projekt során két fő 25 év alatti fiatal munkavállalót választunk ki cégünk felvételi eljárásának keretein belül. A felvenni kívánt gyakornokokat nyelviskolánk irodai munkafolyamataiba kívánjuk bevonni, így az ehhez a munkához szükséges végzettséget jelöljük meg az álláshirdetésben is. A kiválasztási folyamat során törekszünk azon pályakezdő fiatalokat előnyben részesíteni, akik ezzel a lehetőséggel első munkatapasztalatot szerezhetnek. A felvenni kívánt gyakornokok végzettsége irodai titkár. A szakképesítésük OKJ azonosítószáma: 54 346 03. Nyelviskolánkban a gyakornokok a szakmai végzettségüknek megfelelő gyakorlatot szerezhetnek. Ügyfélszolgálati irodánkban ügyintézői és titkári gyakorlati feladatokat kapnak, mely során a végzettségük során megszerzett számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, nyelvművelés- és beszédtechnikai ismereteiket kamatoztathatják és elmélyíthetik. A gyakornoki feladatkörben a következőket látják el leendő gyakornokaink: adatbeviteli feladatok, irat- és dokumentumkezelés, dokumentumszerkesztés, tanfolyami ügyviteli feladatok, tanfolyamszervezés szakmai irányítással, titkári feladatok, irodai munkafolyamatok ügyvitel-technikai eszközök használatával. A feladatköreik ellátásához mindennapi támogatást kapnak vállalati kapcsolattartóiktól, akik több éves munkatapasztalatuk révén minden feladat elvégzéséhez szakmai segítséget tudnak nyújtani. A gyakorlati idő alatt a gyakornokok a végzettségük során megszerzett tudás gyakorlati oldalát sajátítják el, így szakmai gyakorlati ismereteik, munkatapasztalatuk bővül. Mindezen tényezők hozzájárulnak a munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztathatóáguk javulásához. A pályázati forrásból a vállalkozás a gyakornokok munkaállomásait is kialakítja. A támogatásból ezen kívül a 100 ezer forint alatti, szakmai munkához elengedhetetlen anyag- és eszközbeszerzéseket is fedezzük. A munkaállomások kialakítása során 2 db egyedi méretezésű íróasztal, 2 db zárható fiókos tároló, valamint 2 db komfortos irodai szék fogják biztosítani a megfelelő napi munkavégzéshez szükséges munkafeltételeket. Minden beszerzésre kerülő eszköz a gyakornokok munkafeltételeinek kialakítását biztosítja. Ezeken kívül a titkári ügyviteli munkavégzés során minden nap keletkező iratok, dokumentumok tárolásához szükséges irattároló szekrények (1 db nagy és 2 db kisebb méretű irattároló szekrény), valamint 2db irodai polc kerülnek beszerzésre a projekt során, melyek a gyakornoki idő alatt a gyakornoki munkához kacsolódó iratok tárolására szolgálnak. A titkári munkavégzés során felmerülő ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás és tárgyalás céljára 1 db egyedi tárgyalóasztal és 4 db tárgyalószék kerülnek beszerzésre. A 2 fő új munkatárs munkavégzéséhez szükséges technikai feltételek biztosításához 2 db számítógépes monitor és 2 db Office 365 vállalati prémium verzió 2 fő felhasználóra való beszerzését tervezzük. A mindennapi titkári ügyviteli teendők elvégzéséhez elengedhetetlen a számítógép használat. A megfelelő számítógépek cégünk rendelkezésére állnak, de a hozzájuk kapcsolódó monitor perifériákat a jelen támogatásból fedezzük. Mivel cégünk ügymenetéhez kacsolódó adminisztrációs és egyéb dokumentumai az Oficce 365 vállalati prémium verzió felhős rendszeréből elérhetőek, és a munkavégzés is ott történik, ezért a gyakornokok számára is biztosítani fogjuk a megfelelő elérhetőséget.

 

KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK A COVENTRY HOUSE NYELVISKOLÁNÁL

Kedvezményezett neve:Széchenyi 2020 logó
COVENTRY HOUSE Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma:
GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00313

Projekt címe:
Komplex Infokommunikációs fejlesztések a Coventry House Nyelviskolánál

Szerződött támogatás összege:
2 184 800 Ft

Támogatás mértéke:
40%

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2020.12.06.

A projekt tartalmának bemutatása:
A SchoolDrive egy online nyelviskola management alkalmazás. Kezeli a lakossági és a vállalati tanfolyamokat is, lefedi a teljes tanári tanfolyam adminisztrációt. Főbb funkciói közé tartozik a törzsadatok nyilvántartása, a tanfolyamok adminisztrációja, a tanfolyamok dokumentációjának hatósági megfelelés szerinti automatikus ellenőrzése, standard tanmenetek definiálása és tanfolyamokhoz rendelése, várólistakezelés, online hallagatói jelentkezés szintfelmérővel, terembeosztás és órarend összeállítása, OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) exportálás, tanfolyami dokumentációk kitöltése (haladási napló, jelenléti ív, tanmenet, hallgatói kiértékelés), tanári dokumentumok (önéletrajz, diplomamásolat) tárolása, pénzügyi műveletek (számlázás, számlák archiválása, napi zárás, tanári számlák befogadása, banki tranzakciók importálása, tartozások kezelése). A nyelviskola új weboldalának szakmai tartalma és jellemzői: A weboldal alapját egy honlap adminisztrációs felület fogja képezni, mely lehetőséget biztosít a teljes honlap struktúra, a tartalom és a keresőoptimalizációs beállítások karbantartására. Erre a rendszerre épül az egyedileg készített grafika. A honlap speciális funkciói egyedi fejlesztés után szintén az adminisztrációs rendszerben hozzáadott modulként lesznek elérhetők. A megadott specifikáció alapján a következő feladatok elvégzésére kerül sor a projekt során: - a weboldal grafikai tervezése, - sitebuild a grafikai terv alapján, - CMS (tartalomkezelő) rendszer bevezetése, az alábbi igények kiszolgálásával: Kapcsolatfelvételi modul: a felhasználók adatainak és nyelvtanulási igényeinek felmérésére, az információk tárolása, automatikus válasz küldés személyre szabottan, az érdeklődők, feliratkozók adatainak adatbázisban történő tárolása, exportálhatósága, a beérkezett adatok továbbítása a nyelviskola szoftver felé. Nyelvi szintfelmérő modul: feleletválasztós, több megoldásos, egyszavas szöveges feladatok, melyeket kiértékel a program, az eredmények továbbítása a nyelviskola szoftver felé. Nyelvvizsga modul: az admin felületen feltölthetők a nyelvvizsgák, melyek egy naptárszerű alkalmazásban böngészhetők, kereshetők. A weboldal egy kiemelt helyén folyamatosan látszik a következő nyelvvizsga időpontja. Nyelvvizsgára jelentkezés, rövid űrlap, az adatokat továbbítva a nyelviskola szoftver felé. Mailchimp integráció ? hírlevél feliratkoztatás Blog, közösségi funkciók (share, like stb.) Angol és német nyelvű verziók Landing oldal készítés SharePoint fejlesztés: A projekt keretein belül a nyelviskola cégre szabott SharepPoint oldala is felépítésre kerül. A munkafolyamat szakaszai: -Folyamatok pontos felmérése, specifikáció készítése, - SharePoint alap infrastruktúra kialakítása, konfigurálása - Jogosultsági rendszer kialakítása, - SharePoint nyitólap kialakítása, - Webhely struktúra kialakítása, - Dizájn, grafikai elemek beépítése, - Tesztelés, finomhangolás, - Felhasználói felületek kialakítása.

 

TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ A COVENTRY HOUSE KFT.-NÉL

Kedvezményezett neve:Széchenyi 2020 logó
COVENTRY HOUSE Nyelviskola Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe:
Technológiai innováció a Coventry House Kft.-nél

Projekt azonosító száma:
GINOP-2.1.8-17-2017-01306

Szerződött támogatás összege:
11 450 000 Ft

Támogatás mértéke:
50%

Projekt befejezésének dátuma:
2018.09.28.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt fő célja a tevékenységi kör bővítése, ezáltal a cég versenyképességének megőrzése. A projekt során 2 db szárazjeges tisztítógép került beszerzésre, melyekkel cégünk eddigi tevékenysége bővült a fémfelület kezelés, ipari tisztítás tevékenységi körökkel. A szárazjég nagyon sokoldalú anyag, mely egészségügyi, ipari, élelmiszeripari, mezőgazdasági, szállítmányozási és szórakoztatóipari területeken is hasznosítható. Vállalkozásunk elsősorban az ipari felhasználási területre fókuszál, ahol többek között fémfelületek ipari tisztítására, gépalkatrészek zsugorillesztésére, műanyag és gumi gyártásnál sorjázásra, öntő és fröccsöntő formák, szerszámok hatékony tisztítására, fémek edzésére, nyomdagépek tisztítására, sütőipari gépek tisztítására, klímák, légtechnikai berendezések tisztítására használható.