palyazat
     

Nyelvvizsgadíj visszaigénylése

nyelvvizsga bizonyítvány

Már akár 50.000 Ft támogatást is kaphatnak azok a 35 év alattiak, akik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát szereznek. Összeszedtük a legfontosabb szabályokat és tudnivalókat.

 

Kire vonatkozik az ingyenes nyelvvizsga?

Minden 35 évnél fiatalabb magyar állampolgárra, aki a komplex nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon még nem tölti be a 35. életévét. Egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganap a mérvadó. Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén a tanúsítvány kiállításának napja, honosított nyelvvizsga esetén pedig a honosítási határozat kiállításának napja számít.

 

Mikortól lép hatályba a rendelet?

A rendelet 2018. január 1-én lépett hatályba, tehát az ezt követően megszerzett első sikeres komplex nyelvvizsgára lehet igénybe venni a támogatást. Amennyiben korábban, 2018. január 1. előtt már szereztél közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt, de szükséged van még egy közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgára, ugyanúgy igénybe veheted a támogatást, de csak a január 1-jét követően elsőként megszerzett közép- vagy felsőfokú (vagy azzal egyenértékű érettségi) bizonyítványra.

 

Milyen SZINTŰ nyelvvizsga díja igényelhető vissza?

A támogatás csak az első középfokú (B2), felsőfokú (C1) vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára igényelhető. Alapfokú (B1) nyelvvizsga esetén nem igényelhető a támogatás. Emelt szintű érettségi esetén pedig csak akkor, ha már fizetned kell az érettségiért, és legalább 60%-os eredményt értél el, ugyanis ez egyenértékű a középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával.

 

Milyen TÍPUSÚ nyelvvizsga díja igényelhető vissza?

A támogatás komplex (szóbeli és írásbeli) vizsga esetén jár. Ha külön-külön szerzed meg a szóbelit és az írásbelit akkor is igényelhető a támogatás kivéve, ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

 

Mennyi a megszerezhető támogatás összege?

A támogatás mértéke a nyelvvizsga vagy az emelt szintű idegen nyelvi érettségi díja, de legfeljebb az adott évben érvényes minimálbér 25 százaléka, vagyis a 2020. évben és 2021. január hónapban befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 40.250 Ft, 2021. február 1-jétől befizetett díj esetén 41.850 Ft, míg a 2022. évben befizetett nyelvvizsga esetén maximum 50.000 forint jár vissza a nyelvvizsga díjából.

 

Mikor és hogyan kapom vissza a nyelvvizsgám díját?

A vizsgát továbbra is Neked kell befizetned. Ezt követően a sikeres vizsgát igazoló bizonyítvány vagy tanúsítvány kiállításától számított egy éven belül nyújthatod be a támogatás iránti kérelmedet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. A jogosultság megállapítását követően 13 napon belül utalják az általad megadott bankszámlára a támogatás összegét. Az igénylés pontos módjáról és a csatolandó dokumentumokról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság honlapján találsz bővebb információt.

 

Forrás és további információ:

  • A Kormány 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról (Magyar Közlöny 2017. évi 231. szám)
  • Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság online tájékoztató