Felnőttképzési engedély hatálya alatt végzett képzéseink

A weboldalon meghirdetett képzésink nem tartoznak a "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről" hatálya alá. Kérésre természetesen indítunk az érintett felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzéseket is. További információért és kérdés esetén keress minket ügyfélszolgálati elérhetőségeinken!

 

Csoportos nyelvtanfolyami rendszerünk
Tájékoztató és kivonat az Angol C2 1 1 039 képzési programunkból
Érvényes: 2015. június 19-től
Felnőttképzési engedély száma: E-000491/2014/C001

Modulok és óraszámok a KER* tudásszint-célok eléréséhez A Coventry House Nyelviskola tanfolyami szintjei A tanfolyami szintekhez szükséges tankönyvek a hozzájuk tartozó munkafüzetekkel a Coventry House Nyelviskolában megvásárolhatók
A1/1-2-3
40 órás modulok
1.-2.-3. New English File Elementary
A2/1-2-3
40 órás modulok
4.-5.-6. New English File Elementary
New English File Pre-Intermediate
B1/1-2-3-4
40 órás modulok
7.-8.-9.-10. New English File Pre-Intermediate
B2/1-2-3-4-5-6-7-8
40 órás modulok
11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18. New English File Intermediate
New English File Upper-Intermediate
C1-1-2-3-4-5-6-7-8
40 órás modulok
19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26. New English File Advanced
C2-1-2-3-4-5-6-7-8
40 órás modulok
27.-28.-29.-30.-31.-32. Cambridge Proficiency

* a KER (Közös Európai Keretrendszer) szinteknek megfelelően

 • Bármelyik modulba lehetséges a belépés az előzetes tudásszint beszámításával. Az előzetes tudásszint beszámításához szintfelmérő teszt megírása szükséges.
 • Sikeres modulzáró teszt megírása esetén (a modulzáró teszt lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a teszt eredménye legalább 60%-os) lehetséges a következő modulra való lépés.
 • A megengedett hiányzás mértéke az órák számának max. 20%-a. A megengedett hiányzás mértékének meghaladása esetén pótórákat lehet igénybe venni.
 • Tanúsítvány kiállításának feltétele: a tanfolyamon való legalább 80%-os részvétel és sikeres (legalább 60%-os) modulzáró teszt.
 • Igazolást állítunk ki az elvégzett képzésről abban az esetben, ha a modulzáró teszt sikertelen volt és a hiányzás nem haladja meg a képzés óraszámának 20%-át.

 

További információ:

 • A teljes képzési program iskolánk Ügyfélszolgálatán, a vonatkozó programkövetelmények a www.nive.hu oldalon tekinthetők meg.
 • A megbízható nyelvtudás elérése érdekében javasolt  a modulzáró teszt legalább 80%-ra történő megírásának kitűzése.
 • Az A2, B1, B2 és C1 KER szintnek megfelelő modulok befejezését követően lehetőség van államilag elismert - a KER szintnek megfelelő - nyelvvizsgára jelentkezni.
 • Mielőtt nyelvvizsgára jelentkezne, javasoljuk, hogy konzultáljon a képzést vezető tanárral, a Coventry House Nyelviskola oktatásszervezőjével és nyelvvizsga referensével.
 • Felnőttképzési szerződést adott modulra kötünk. A felnőttképzési szerződés csak közös megegyezéssel módosítható, vagy bontható fel.

 

Csoportos nyelvtanfolyami rendszerünk
Tájékoztató és kivonat a Német C2 1 1 037 képzési programunkból
Érvényes: 2015. július 8-tól
Felnőttképzési engedély száma: E-000491/2014/C002

Modulok és óraszámok a KER* tudásszint-célok eléréséhez A Coventry House Nyelviskola tanfolyami szintjei A tanfolyami szintekhez szükséges tankönyvek a hozzájuk tartozó munkafüzetekkel a Coventry House Nyelviskolában megvásárolhatók
A1/1-2-3
40 órás modulok
1.-2.-3. Studio d A1
A2/1-2-3
40 órás modulok
4.-5.-6. Studio d A2
B1/1-2-3-4
40 órás modulok
7.-8.-9.-10. Studio d B1
B2/1-2-3-4-5-6-7-8
40 órás modulok
11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18. Studio d B2/1
C1-1-2-3-4-5-6-7-8
40 órás modulok
19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26. EM Neu Abschlusskurs 1
C2-1-2-3-4-5-6-7-8
40 órás modulok
27.-28.-29.-30.-31.-32. End Stazion C2 Kursbuch und Arbeitsbuch

* a KER (Közös Európai Keretrendszer) szinteknek megfelelően

 • Bármelyik modulba lehetséges a belépés az előzetes tudásszint beszámításával. Az előzetes tudásszint beszámításához szintfelmérő teszt megírása szükséges.
 • Sikeres modulzáró teszt megírása esetén (a modulzáró teszt lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a teszt eredménye legalább 60%-os) lehetséges a következő modulra való lépés.
 • A megengedett hiányzás mértéke az órák számának max. 20%-a. A megengedett hiányzás mértékének meghaladása esetén pótórákat lehet igénybe venni.
 • Tanúsítvány kiállításának feltétele: a tanfolyamon való legalább 80%-os részvétel és sikeres (legalább 60%-os) modulzáró teszt.
 • Igazolást állítunk ki az elvégzett képzésről abban az esetben, ha a modulzáró teszt sikertelen volt és a hiányzás nem haladja meg a képzés óraszámának 20%-át.

 

További információ:

 • A teljes képzési program iskolánk Ügyfélszolgálatán, a vonatkozó programkövetelmények a www.nive.hu oldalon tekinthetők meg.
 • A megbízható nyelvtudás elérése érdekében javasolt a modulzáró teszt legalább 80%-ra történő megírásának kitűzése.
 • Az A2, B1, B2 és C1 KER szintnek megfelelő modulok befejezését követően lehetőség van államilag elismert - a KER szintnek megfelelő - nyelvvizsgára jelentkezni.
 • Mielőtt nyelvvizsgára jelentkezne, javasoljuk, hogy konzultáljon a képzést vezető tanárral, a Coventry House Nyelviskola oktatásszervezőjével és nyelvvizsga referensével.
 • Felnőttképzési szerződést adott modulra kötünk. A felnőttképzési szerződés csak közös megegyezéssel módosítható, vagy bontható fel.

 

Naprakész felnőttképzési intézményi információk

Az 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.

A Coventry House Nyelviskola Kft. 2015.05.02. és 2018.01.31. között gyűjtött összes nyelvtanfolyamra vonatkozó elégedettség-mérési adatának átlagai az alábbiak voltak:

Elégedettség-mérési szempontok A tárgyidőszakban mért értékek átlaga
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 93,80%
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? nem releváns
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 90,70%
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? nem releváns
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 89,20%
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel?
(oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)
90,10%
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 91,80%
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 91,60%
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 90,00%
10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga 91,03%


A Coventry House Nyelviskola Kft. 2017.02.10. és 2017.12.31. között gyűjtött összes IKER1-es (A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000491/2014/D002) és IKER2-es (A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-000491/2014/D001) képzési programhoz tartozó informatikai képzések elégedettség-mérési adatainak átlagai az alábbiak voltak:

Elégedettség-mérési szempontok A tárgyidőszakban mért értékek átlaga
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? nem releváns
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 98,40%
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 95,70%
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 97,60%
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 96,90%
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel?
(oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)
96,00%
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 96,60%
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 96,40%
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 96,70%
10. Résztvevői elégedettségmérés átlaga 96,79%